دوشنبه, 13 مرداد 1399 English          

عنوان : بیست و ششمین اجلاس شورای اسلامی استان مركزی
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 
بیست و ششمین اجلاس شورای اسلامی استان مرکزی جهت انتخاب رئیس شورا برای سال سوم برگزار شد 
**صورتجلسه و مصوبات در ضمیمه می باشد**

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7